Τυδεΐδη μεγάθυμε τί γενεὴν ἐρεείνεις;

οἵη περ φύλλων γενεὴ τοίη δὲ καὶ ἀνδρῶν.

Φύλλα τὰ μέν τ᾽ ἄνεμος χαμάδις χέει, ἄλλα δέ θὕλη

τηλεθόωσα φύει, ἔαρος δ᾽ ἐπιγίγνεται ὥρη·

ὣς ἀνδρῶν γενεὴ μὲν φύει δ᾽ ἀπολήγει.

Homero Ilíada VI 145-149

145

Traducción literal Inicio
Traducción literaria Antología griega